Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Wtorek, 18 czerwca 2024
Imieniny: Elżbieta, Paula, Marek
pochmurno
25°C

Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej

 
 


Zespół Interdyscyplinarny

Piłsudskiego 61A
Pokój 208

tel.
89 534 69 86
89 534 69 85Osobą doznającą przemocy może być osoba dorosła, dziecko, osoba starsza, niepełnosprawna, partner, współmałżonek niezależnie od zajmowanego stanowiska czy też pozycji społecznej.

Przemoc w rodzinie to wszystkie jednorazowe lub powtarzające się działania lub zaniechania osoby najbliższej, wspólnie zamieszkującej lub gospodarującej, zmuszające do zachowań wbrew woli, w szczególności narażające na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające godność, nietykalność cielesną, wolność (w tym seksualną), powodujące szkody na zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne.
Przemoc w rodzinie może wyrażać się m.in. poprzez:
- przemoc fizyczną, tj. popychanie, bicie, szarpanie, kopanie, duszenie,
- przemoc psychiczną, tj. obrażanie, wyzwiska, poniżanie w obecności innych osób, pozbawianie kontaktu z bliskimi, kontrolowanie, ciągłe krytykowanie,
- przemoc seksualną, tj. zmuszanie do współżycia i zachowań seksualnych nieakceptowanych przez drugą osobę.
 
Procedura „Niebieskiej Karty” realizowana jest zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. z 2011 r. Nr 209 poz. 1245).
Procedura „Niebieskiej Karty” może być wszczęta bez zgody osoby pokrzywdzonej.
Celem jest zatrzymanie przemocy w rodzinie i spowodowanie zmiany zachowań zarówno osoby doznającej przemocy, jaki i stosującej przemoc.
Procedura „NK” ma charakter interwencyjny i uruchamia się ją w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia występowania przemocy w rodzinie przez wypełnienie „Niebieskiej Karty - część A”.
Podmiot uprawniony, który wszczyna procedurę, przesyła wypełnioną „Niebieską Kartę – A” do Zespołu Interdyscyplinarnego. Osoba pokrzywdzona lub jej opiekun otrzymuje „Niebieską Kartę – B” zawierającą informacje o przysługujących prawach i instytucjach udzielających pomocy.
Zespół Interdyscyplinarny powołuje grupę roboczą, której przekazuje „NK –A”. W skład zespłu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele specjalistów i służb współpracujących z rodziną, tj.: pracownik socjalny, dzielnicowy, jeżeli w rodzinie są dzieci w wieku szkolnym pedagog szkolny, wychowawca przedszkolny, a także jeżeli zachodzi potrzeba - pracownik ochrony zdrowia, kurator sądowy, asystent rodziny lub inny specjalista.
Przedstawiciele grupy roboczej spotykają się zarówno z osobami doznającymi przemocy, jak i stosującymi przemoc i we współpracy z rodziną pracują nad stworzeniem i realizacją indywidualnego planu pomocy rodzinie. W trakcie realizowania planu prowadzą systematyczny monitoring.
W związku z tym grupa robocza może składać zawiadomienia do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przemocy w rodzinie, zawiadamiać sąd rodzinny o nieprawidłowej sytuacji opiekuńczo - wychowawczej dziecka oraz pozyskiwać informacje od instytucji i organizacji zaangażowanych w pomoc rodzinie w związku z występowaniem przemocy.

Miejsce złożenia dokumentów:
Instytucje świadczące pomoc osobom doznającym przemocy to przede wszystkim:

1.Policja (Komenda Miejska Policji w Olsztynie, Rewir Dzielnicowych),
2.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie (Zespoły Pomocy Środowiskowej funkcjonujące na terenie miasta, Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Al. M .J. Piłsudskiego 61 A/ pok. 208, tel. 89 534 69 86,
3.Placówki oświatowe (w przypadku gdy przemocy doświadcza dziecko w wieku szkolnym lub przedszkolnym),
4.Placówki ochrony zdrowia (w przypadku gdy osoba pokrzywdzona korzysta z pomocy medycznej może oczekiwać zarówno założenia "Niebieskiej Karty" jak również wydania bezpłatnego zaświadczenia o stanie zdrowia - wzór określony w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r. - bez konieczności wykonywania obdukcji),
5. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Osoby i rodziny dotknięte problemem przemocy ze strony najbliższych zapraszamy do kontaktu z ww. wymienionymi podmiotami, które są uprawnione zarówno do udzielenia niezbędnej pomocy, informacji oraz uruchomienia procedury "Niebieskiej Karty", dzięki której możecie Państwo otrzymać wszechstronną interdyscyplinarną pomoc.
 
DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.