Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Wtorek, 16 kwietnia 2024
Imieniny: Julia, Erwina, Benedykt
pochmurno
2°C

Zasiłek stały

Zasiłek stały przysługuje:

 1. pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej.
 2. pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

 

Zasiłek stały ustala się w wysokości:

1. w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy między kwotą stanowiącą 130% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej a dochodem osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 1 000 zł miesięcznie;

2. w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kwotą stanowiącą 130% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

3. kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 100 zł miesięcznie.

Uwaga:

 1. W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania lub zasiłku dla opiekuna, zasiłek stały nie przysługuje.
 2. Osobę przebywającą w domu pomocy społecznej lub ubiegającą się o przyjęcie do niego uznaje się za osobę samotnie gospodarującą, jeżeli przed przyjęciem do domu pomocy społecznej lub rozpoczęciem oczekiwania na miejsce w takim domu była uprawniona do zasiłku stałego.

Wymagane dokumenty:
 1. Podanie osoby zainteresowanej.
 2. Orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (stopień znaczny lub umiarkowany).
 3. Zaświadczenie z ZUS o niepobieraniu świadczeń emerytalno-rentowych.
 4. Oświadczenie o odpowiedzialności karnej w przypadku podania nieprawdziwych danych.
 5. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Udokumentowanie dochodów netto pochodzących z różnych źródeł (dodatek mieszkaniowy, stypendium szkolne, świadczenia rodzinne, otrzymywane alimenty, dochody członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym) z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, a w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym został złożony wniosek.
 7. Wyrok o rozwodzie lub o orzeczonej separacji.

Miejsce złożenia dokumentów:

Zespół Pomocy Środowiskowej właściwy wg miejsca zamieszkania (pobytu) osoby ubiegającej się o pomoc lub w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej al. Piłsudskiego 61A, p. 317.

Informację o przyporządkowaniu ulic Olsztyna do właściwych zespołów pomocy środowiskowej można znaleźć w zakładkach poszczególnych ZPŚ w lewym menu.

Termin i sposób załatwienia:

Wywiad przyznający zasiłek stały przeprowadza się w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wiadomości o potrzebie przyznania świadczenia. Świadczenie z kolei przyznaje się i wypłaca za okres miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek wraz z wymaganą dokumentacją. Pracownicy socjalni zespołów pomocy środowiskowej umawiają się indywidualnie z klientami na przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego w miejscu ich zamieszkania lub pobytu.

Na wniosek pracownika socjalnego po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego i zgromadzeniu niezbędnych dokumentów wydawana jest decyzja administracyjna ustalająca prawo do zasiłku stałego. Odbiór zasiłku następuje – w formie gotówkowej w kasach banku, w bonach towarowych, przelewem na wskazany rachunek bankowy lub przekazem pocztowym na adres zamieszkania.
Od wydanej decyzji stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, za pośrednictwem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie – w terminie 14 dni od jej doręczenia.

Informacje dodatkowe:

Za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej, niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu, odprowadzana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne. Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego obejmuje okres od dnia przyznania zasiłku stałego do dnia utraty prawa do zasiłku.

 

Zespół Świadczeń Socjalnych –
wydawanie decyzji

 

 

Piłsudskiego 61A
Pokój 210, 211, 213, 214

tel.
89 533 45 52
89 533 45 53
89 534 65 62
89 534 65 63
89 534 65 76
89 534 65 77

Wieloosobowe Stanowiska
ds. Realizacji Świadczeń

Piłsudskiego 61A
Pokój 212

tel.
89 534 65 61

DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.