Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Niedziela, 21 lipca 2024
Imieniny: Andrzej, Wiktor, Daniel
pochmurno
16°C

Zasiłek okresowy

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów ubezpieczenia społecznego:

  1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, tj. 776 zł
  2. rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny tj. 600 zł x ilość osób w rodzinie.

 

- przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z przesłanek wymienionych w art. 7 pkt 2-15 ustawy o pomocy społecznej lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej: sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, braku umiejętności przystosowania do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze, trudności w dostosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Zasiłek okresowy ustala się:

  1. w przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby, z tym, że miesięczna kwota zasiłku nie może być wyższa niż kwota kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;
  2. w przypadku rodziny – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Uwaga:     

Kwota zasiłku nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.

Minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosi:

  1. w przypadku osoby samotnie gospodarującej – 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej tj. 776 zł, a dochodem tej osoby;
  2. w przypadku rodziny – 50% różnicy między kryterium dochodowym rodziny, a dochodem rodziny.

Miejsce złożenia dokumentów:
Zespół Pomocy Środowiskowej właściwy wg miejsca zamieszkania (pobytu) osoby ubiegającej się o pomoc lub w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej al. Piłsudskiego 61A, p. 317.

 

Informację o przyporządkowaniu ulic Olsztyna do właściwych zespołów pomocy środowiskowej można znależć w zakładkach poszczególnych ZPŚ w lewym menu.

 


Termin i sposób załatwienia:

Zasiłek okresowy przyznaje się decyzją administracyjną, którą poprzedza rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby zainteresowanej. Wywiad przeprowadza pracownik socjalny zespołu pomocy środowiskowej w terminie 14 dni roboczych od dnia złożenia podania w celu ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej osoby ubiegającej się o pomoc. Termin wywiadu można ustalić osobiście lub telefonicznie z pracownikiem socjalnym właściwego zespołu pomocy środowiskowej.

Wypłata przyznanych świadczeń odbywa się w formie gotówkowej w kasach banku, w formie bonów towarowych, przelewem na wskazany rachunek bankowy, przekazem pocztowym lub w inny sposób ustalony z pracownikiem socjalnym – np. przelewem na konto Zakładu Gazowego, Zakładu Energetycznego, Spółdzielni Mieszkaniowej.

Od wydanej decyzji stroie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Dyrektora MOPS w terminie 14 dni od odebrania decyzji.

Zespół Świadczeń Socjalnych –
wydawanie decyzji

 

 

Piłsudskiego 61A
Pokój 210, 211, 213, 214

tel.
89 533 45 52
89 533 45 53
89 534 65 62
89 534 65 63
89 534 65 76
89 534 65 77

Wieloosobowe Stanowiska
ds. Realizacji Świadczeń

Piłsudskiego 61A
Pokój 212

tel.
89 534 65 61

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.