Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Wtorek, 16 kwietnia 2024
Imieniny: Julia, Erwina, Benedykt
pochmurno
3°C

Zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności

Pomoc w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności –
program wieloletni „Pomoc w szkole i w domu”

Program zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji, w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze, trudności po opuszczeniu zakładu karnego.

Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekracza kwoty 1552 zł lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1200 zł.

Można ubiegać się o wsparcie w formie gorącego posiłku oraz świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności.

Wymagane dokumenty:

  1. Podanie osoby zainteresowanej.
  2. Udokumentowanie dochodów netto pochodzących z różnych źródeł (dodatek mieszkaniowy, stypendium szkolne, świadczenia rodzinne, otrzymywane alimenty, dochody członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym) z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, a w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym został złożony wniosek.
  3. Orzeczenie o stanie zdrowia, niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.
  4. Zaświadczenie z Miejskiego Urzędu Pracy albo oświadczenie o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy.
  5. Oświadczenie o odpowiedzialności karnej.
  6. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

Miejsce złożenia dokumentów:

 

Zespół Pomocy Środowiskowej właściwy wg miejsca zamieszkania (pobytu) osoby ubiegającej się o pomoc lub w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej al. Piłsudskiego 61A, p. 317.
Informację o przyporządkowaniu ulic Olsztyna do właściwych zespołów pomocy środowiskowej można znależć w zakładkach poszczególnych ZPŚ w lewym menu.

 

Termin i sposób załatwienia:

Zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności przyznaje się decyzją administracyjną, którą poprzedza rodzinny wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby zainteresowanej. Wywiad przeprowadza pracownik socjalny zespołu pomocy środowiskowej w terminie 14 dni roboczych od dnia złożenia podania w celu ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej osoby ubiegającej się o pomoc. Termin wywiadu można ustalić osobiście lub telefonicznie z pracownikiem socjalnym właściwego zespołu pomocy środowiskowej.

Odbiór przyznanego zasiłku odbywa się w formie gotówkowej  w kasach banku, przekazem pocztowym lub przelewem na wskazany rachunek bankowy.

Od wydanej decyzji można się odwołać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, za pośrednictwem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie – w terminie 14 dni od jej doręczenia.

 

Zespół Świadczeń Socjalnych –
wydawanie decyzji

 

 

Piłsudskiego 61A
Pokój 210, 211, 213, 214

tel.
89 533 45 52
89 533 45 53
89 534 65 62
89 534 65 63
89 534 65 76
89 534 65 77

Wieloosobowe Stanowiska
ds. Realizacji Świadczeń

Piłsudskiego 61A
Pokój 212

tel.
89 534 65 61

 

DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.