Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Niedziela, 21 lipca 2024
Imieniny: Andrzej, Wiktor, Daniel
pochmurno
16°C

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Z usług opiekuńczych może skorzystać osoba samotna, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona.

Usługi można przyznać również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą zapewnić odpowiedniej pomocy.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do potrzeb wynikających z rodzaju schorzeń lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Szczególnym rodzajem usług są usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zakres usług musi być dostosowany do indywidualnych potrzeb osoby.

Wymagane dokumenty:

  • Wniosek osoby ubiegającej się o przyznanie usług opiekuńczych  lub jej przedstawiciela ustawowego;
  • Zlecenie lekarskie na objęcie usługami opiekuńczymi – specjalistycznymi;
  • Decyzja właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego, emerytury pomostowej, renty socjalnej, renty strukturalnej oraz  organów przyznających świadczenia pieniężne; 
  • Dowód otrzymania  ww. świadczeń z miesiąca poprzedzającego złożenie podania;
  • Orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie o niezdolności do pracy, orzeczenie o grupie inwalidzkiej;
  • Zaświadczenie albo oświadczenie o zarobkach osób wspólnie zamieszkałych i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe.

Miejsce złożenia dokumentów:

Zespoły usług opiekuńczych odpowiednie do miejsca zamieszkania lub w sekretariacie MOPS,  al. Piłsudskiego 61A, pok. 317

Informację o przyporządkowaniu ulic Olsztyna do właściwych zespołów usług opiekuńczych oraz adresy zespołów można znaleźć w zakładkach w lewym menu.

Opłaty:

Rada gminy ustala w drodze uchwały szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze.

Odpłatności  za usługi opiekuńcze ustala  się na podstawie wywiadu środowiskowego, po uprzednim ustaleniu sytuacji  finansowej osoby i rodziny, która ma skorzystać z  tej formy pomocy.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Pracownicy socjalni umówią się indywidualnie z klientem na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania lub pobytu w terminie 14 dni roboczych licząc od dnia powzięcia wiadomości o potrzebie przyznania usług opiekuńczych. W sprawach niecierpiących zwłoki, wymagających pilnej interwencji niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych. Podstawą rozpoczęcia realizacji usług opiekuńczych jest decyzja administracyjna wystawiona przez MOPS, określająca indywidualny zakres usług oraz wysokości odpłatności. Od wydanej decyzji administracyjnej służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, za pośrednictwem dyrektora MOPS, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Informacje dodatkowe:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizację usług opiekuńczych zleca niżej wymienionym podmiotom:

  1. Polski Komitet Pomocy Społecznej, 10–541 Olsztyn, ul. Dąbrowszczaków 34/3;
  2. Centrum Integracji Społecznej, 10-228 Olsztyn, ul. Wojska Polskiego 33;
  3. Agencja Usług Pielęgnacyjno- Opiekuńczych „Pomoc w potrzebie”, 10-900 Olsztyn, ul. Kościuszki 13;
  4. Polski Czerwony Krzyż, 10-527 Olsztyn, ul. Partyzantów 82.

Pliki do pobrania:

Zaświadczenie o zarobkach.doc
Format: doc, 47.5 kB
Zlecenie usł specj..docx
Format: docx, 19.26 kB
DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.