Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Niedziela, 21 lipca 2024
Imieniny: Andrzej, Wiktor, Daniel
pochmurno
13°C

Pomoc w formie decyzji przyznającej prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej

Decyzja przyznająca prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przysługuje osobie, która nie posiada tytułu ubezpieczenia, posiada obywatelstwo polskie oraz miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Osoba ta musi spełniać kryteria dochodowe, o których mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, tj.:

- dla osoby samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 776 zł

- dla osoby w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 600 zł.

Można odmówić przyznania świadczenia w przypadku stwierdzonych przez pracownika socjalnego dysproporcji między udokumentowaną wysokością dochodu a sytuacją majątkową osoby lub rodziny, wskazującą, że osoba ta lub rodzina jest w stanie przezwyciężyć trudną sytuację życiową wykorzystując własne zasoby majątkowe, w szczególności w przypadku posiadania znacznych zasobów finansowych, wartościowych przedmiotów majątkowych lub nieruchomości.

Wymagane dokumenty:

  1. Podanie osoby zainteresowanej lub zgłoszenie placówki opieki zdrowotnej udzielającej świadczenie.
  2. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia lub o pobycie w szpitalu.
  3. Dokumenty potwierdzające posiadanie obywatelstwa polskiego i zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
  4. Udokumentowanie dochodów netto pochodzących z różnych źródeł (dodatek mieszkaniowy, stypendium szkolne, świadczenia rodzinne, otrzymywane alimenty, dochody członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym) z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, a w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym został złożony wniosek.
  5. Oświadczenie o odpowiedzialności karnej.
  6. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.


Miejsce złożenia dokumentów:

W sekretariacie MOPS pokój nr 317 lub w pokoju nr 212, al. Piłsudskiego 61A.


Termin i sposób zalatwienia:

Decyzję potwierdzającą prawo do świadczeń opieki zdrowotnej osoby zainteresowanej wydaje się na wniosek tej osoby, a w przypadku stanu nagłego – na wniosek placówki udzielającej świadczenie opieki zdrowotnej złożony niezwłocznie po udzieleniu świadczenia.

Decyzję wydaje się po uprzednim przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego i po ustaleniu sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej osoby ubiegającej się o tą formę pomocy.

Postępowanie w  sprawie wydania decyzji wszczyna wójt (burmistrz, prezydent) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie decyzji przysługuje przez okres 90 dni, chyba, że w tym czasie świadczeniobiorca zostaje objęty ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu.

Od wydanej decyzji stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania w terminie 14 dni od odbioru decyzji. Odwołanie składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Dyrektora MOPS.

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.