Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Wtorek, 16 kwietnia 2024
Imieniny: Julia, Erwina, Benedykt
pochmurno
3°C

Ośrodek Wsparcia dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży

Ośrodek Wsparcia Dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży  w Olsztynie

            Ośrodek Wsparcia dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Olsztynie powstał w lutym 1992 roku jako Dom Samotnej Matki. Od początku działa w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i znajduje się w budynku przy ul. Jagiełły 5. Od tamtej pory do dnia dzisiejszego schronienie i pomoc uzyskało ponad 200 rodzin, w których było ponad 550 osób. Obecnie Ośrodek dysponuje ogółem 25 miejscami dla matek z dziećmi i kobiet ciężarnych w siedzibie przy ul. Jagiełły 5 i filii przy ul. Kościuszki.

Ośrodek jest przeznaczony dla mieszkańców Olsztyna. W sytuacjach szczególnych, kiedy konieczne jest zapewnienie schronienia, w trybie interwencyjnym przyjmowane mogą być również matki z dziećmi nie będące mieszkankami Olsztyna.  

            Przebywające tu matki uczymy samodzielności i umiejętności wychowawczych, aktywizujemy społecznie i zawodowo, wspieramy w powrocie do samodzielnego życia. Naszym celem jest, by po opuszczeniu Ośrodka mogły być samodzielnymi, świadomymi i odpowiedzialnymi matkami, potrafiącymi zapewnić swoim dzieciom zarówno poczucie bezpieczeństwa, jak i podstawowe potrzeby bytowe, wyposażonymi w niezbędne umiejętności i w podstawowe artykuły gospodarstwa domowego. Ośrodek zapewnia każdej matce z dzieckiem/dziećmi możliwość zamieszkania w pokoju jedno lub wieloosobowym, wyposażonym w podstawowe meble i sprzęt AGD. W Ośrodku przy ul. Jagiełły oraz filii znajdują się: wspólna kuchnia, łazienki, toalety i świetlice. Mieszkanki we własnym zakresie muszą zapewnić sobie i swoim dzieciom wyżywienie, ubranie, środki higieny osobistej.
Ze względu na niski status materialny otrzymują również różnego rodzaju wsparcie finansowe w postaci zasiłków.  Pracownicy Ośrodka Wsparcia bardzo często zabiegają o pomoc dla podopiecznych w postaci żywności, odzieży, obuwia, artykułów szkolnych i innych niezbędnych w codziennym życiu. Z mieszkańcami intensywnie prowadzona jest praca socjalna oraz działalność edukacyjna i wspierająca. Podczas pobytu w Ośrodku Wsparcia mieszkanki mają możliwość ukończenia szkoły, zdobycia lub podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych. Biorą udział w różnego rodzaju programach zarówno tworzonych specjalnie dla nich i ich dzieci, jak i realizowanych na terenie miasta. Mogą otrzymać wsparcie psychologa, socjoterapeuty, pedagoga, logopedy, doradcy zawodowego, rehabilitantów. Dla dzieci organizowane są liczne atrakcyjne formy zabaw i spędzania czasu wolnego, jak również pomoc w nauce. Na terenie Ośrodka prowadzone są praktyki studenckie i staże. W ramach aktywizacji zawodowej realizowane są także prace społecznie użyteczne.

            Ponadto realizowane są działania na rzecz osób nie będących mieszkańcami Ośrodka Wsparcia dla Matek:

- udzielanie informacji dla osób samotnie wychowujących dzieci i ofiar przemocy na temat możliwości uzyskania pomocy na terenie miasta, województwa i kraju,

- przekazywanie pomocy rzeczowej i żywnościowej dla osób skierowanych przez pracowników socjalnych MOPS,

- organizowanie stanowisk pracy dla osób zatrudnianych w ramach różnych form zatrudnienia wspieranego (prace społecznie użyteczne, roboty publiczne, staże),

- realizowanie na terenie Ośrodka praktyk studenckich, wizyt studyjnych.

Placówka w ramach bieżącej działalności współpracuje z wieloma instytucjami 
i organizacjami.

WOLONTARIUSZE!

Dzięki wsparciu i pomocy wolontariuszy „powrót do samodzielnego życia” będzie o krok łatwiejszy. Oczekujemy od  was pomocy w zakresie:

- opieki nad dziećmi,

- pokazania matkom i dzieciom jak w sposób pożyteczny organizować czas wolny,

- pomoc w odrabianiu lekcji ,

- organizowanie i pomoc w  imprezach  na rzecz  Ośrodka Wsparcia,

- gry, zabawy, konkursy z dziećmi,

- udzielanie się w akcjach charytatywnych  na rzecz Ośrodka Wsparcia,

- pomoc matkom w załatwianiu spraw urzędowych (pisanie podań, wypełnianie druków itp.)  

 

PODSTAWOWE DOKUMENTY ORGANIZACYJNE:

1.      Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży Dz. U. z 2022r. poz. 150;

2.      Uchwała Nr XVIII/283/11 RADY MIASTA OLSZTYNA  z dnia 15 grudnia 2011r. 

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie;

3.      Regulamin Organizacyjny Ośrodka Wsparcia  dla   Matek   z   Małoletnimi   Dziećmi 
i Kobiet   w   Ciąży  w  Olsztynie;

 

Wykaz dokumentów 

niezbędnych do wydania decyzji w sprawie przyznania  pobytu w Ośrodku Wsparcia dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży z filią :

1.    Wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie do domu  adresowany do Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie z prośbą o przyjęcie do Ośrodka Wsparcia dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży zawierające opis sytuacji osoby/rodziny ubiegającej się o przyjęcie  uzasadniające potrzebę uzyskania wsparcia w formie przyznania miejsca w Ośrodku;

2.     Rodzinny wywiad środowiskowy

3.    Zaświadczenia i oświadczenia o dochodach;

4.    Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do umieszczenia w Ośrodku Wsparcia dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży - oddzielne dla każdej osoby ubiegającej się o przyjęcie, tj. dla matki i każdego z dzieci osobne;

5.    Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub książeczka zdrowia dziecka;

6.    Orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności o ile osoba takie posiada;

7.    Dokumenty sądowe regulujące kwestie władzy rodzicielskiej matki i ojca jeżeli takie zostały wydane.

8.    Opinia ośrodka, w którym złożono wniosek o skierowanie do domu, zawierająca uzasadnienie pobytu w domu.

Dokumenty należy składać do pracownika socjalnego w Zespole Usług Instytucjonalnych ul. Wańkowicza 5, 10-684 Olsztyn. Pracownik  socjalny przeprowadza  rodzinny wywiad środowiskowy, w którym zawiera dokładny opis przyczyny zakwalifikowania rodziny do pobytu w Ośrodku oraz opinię uzasadniającą udzielenie tej formy pomocy, jaką jest czasowy pobyt w Ośrodku. Osoba może zamieszkać w Ośrodku Wsparcia dla Matek 
po otrzymaniu skierowania lub decyzji administracyjnej. Decyzje wydaje się z uwzględnieniem przewidywanego terminu usamodzielnienia.

Odpłatność za pobyt w Ośrodku Wsparcia dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży z filiami:

Zasady pokrycia opłat za ich użytkowanie reguluje uchwała Rady Miasta.

Matki, które przebywają w Ośrodku przy ul. Jagiełły 5/11 nie ponoszą  jakichkolwiek opłat jeżeli ich dochód nie przekracza kryterium dochodowego.

Opłaty za pobyt w filii ustalane są w umowie najmu zawieranej przez mieszkankę z ZLiBK.

DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.