Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Niedziela, 21 lipca 2024
Imieniny: Andrzej, Wiktor, Daniel
pochmurno
13°C

Korpus Wsparcia Seniorów - 2022

flaga i godło państwa

Program
"KORPUS WSPARCIA SENIORÓW"
- na rok 2022

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

PROGRAM  "KORPUS WSPARCIA SENIORÓW"
- na rok 2022

 

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 385 000,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 385 000,00 zł

 

Program "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022, jest odpowiedzią na wyzwania, jakie stawiają przed Polską zachodzące procesy demograficzne oraz jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia. Jednocześńie program jest również odpowiedzią na potrzeby seniorów w zakresie ochrony przed COVID-19, w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Celem programu jest zapewnienie możliwości bezpiecznego funkcjonowania seniorów w ich miejscu zamieszkania przez nawiązanie współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi skupiającymi środowiska młodzieżowe, a także wolontariuszami tworząc lokalne partnerstwa, jak również poprzez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie gminy oraz poprawę poczucia bezpieczeństwa, a także możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. "opieki na odległość".

W związku z realizacją niniejszego programu, uchwałą Rady Miasta przyjęty został program osłonowy Miasta Olsztyna pod nazwą: "Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022", który znajduje się w załączeniu poniżej.

Program będzie realizowany w terminie od dnia 1 kwietnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. i adresowany jest do wszystkich mieszkańców Olsztyna w wieku 65 i 65+ mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Program zakłada realizację wsparcia dla seniorów w dwóch modułach.

Moduł I

 • wsparcie Seniorów w zakresie pomocy sąsiedzkiej/pomocy wolontariuszy.

 

Moduł I Programu zakłada zapewnienie wsparcia seniorom w wieku 65 i 65+ przez świadczenie usług pomocy sąsiedzkiej i wsparcia pomocą wolontariuszy poprzez świadczenie pomocy potrzebującym seniorom.

Program w obszarze niniejszego modułu, zakłada uruchomienie wolontariatu w zakresie wspólnego spędzania czasu z seniorami, w szczególności samotnie zamieszkującymi (np. spacery, rozmowy, wspólne sporządzanie posiłków, zakupy, pomoc seniorom przebywającym na kwarantannie, pomoc w wyprowadzeniu psa, pomoc w dostarczeniu produktów żywnościowych, np. z Polskiego Czerwonego Krzyża, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej czy Caritas). Zakłada też ułatwienie dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej poprzez wsparcie/pomoc w umawianiu wizyt lekarskich w miejscu zamieszkania seniora lub pomoc w dowiezieniu seniora na wizytę lekarską, w tym również asystowanie podczas wizyty. Pomoc w zorganizowaniu transportu na szczepienia, pomoc w załatwieniu prostych spraw urzędowych, w zależności od możliwości osoby udzielającej wsparcia, i w razie konieczności – gdy obecność seniora jest niezbędna do załatwienia sprawy – pomoc w dowiezieniu seniora do urzędu. Pomoc w zakresie Modułu I zakłada również wsparcie psychologiczne dla seniorów, które przewiduje informowanie o dostępie do ogólnopolskich „telefonów zaufania” dla seniorów, a w przypadku stwierdzenia zaistnienia potrzeby objęcia wsparciem z zakresu pomocy społecznej, np. w postaci specjalistycznego poradnictwa – w szczególności psychologicznego czy specjalistycznych usług opiekuńczych – osoba udzielająca wsparcia pomaga seniorowi dokonać czynności umożliwiających otrzymanie niezbędnego wsparcia, w szczególności za zgodą seniora powiadamia ośrodek pomocy społecznej.

Moduł II

 • wsparcie Seniorów w zakresie „opieki na odległość”.

Założenia Modułu II Programu to poprawa bezpieczeństwa seniorów oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania przez dostęp do opieki na odległość, tzw. „teleopieki".

„Teleopieka” jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. To doskonałe rozwiązanie, szczególnie dla osób samotnych, zarówno tych, które nie potrzebują usług całodobowych i nie korzystają na co dzień z usług opiekuńczych czy specjalistycznych usług opiekuńczych, jak i tych objętych wsparciem w postaci usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, u których nieprzewidywalność zmiany stanu zdrowia uzasadnia stałe monitorowanie w celu jak najszybszej reakcji, powiadomienia właściwych służb i udzielenia możliwie najszybszej pomocy, w tym pomocy medycznej, w ramach świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Opieka na odległość – "teleopieka", gwarantuje szeroko pojęty system bieżącego monitorowania stanu seniora w miejscu jego zamieszkania oraz pozwala na natychmiastową reakcję w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia seniora – zarówno spowodowanego problemami w zachowaniu funkcji życiowych, jak również w sytuacji wystąpienia incydentów w miejscu zamieszkania.

Procedura zakwalifikowania do udziału w Programie odbywać się będzie zgodnie z poniższymi zapisami.

 1. Program przewiduje objęcie wsparciem łącznie 200 seniorów, po 100 w każdym module.
  W sytuacji braku osób chętnych do udziału w jednym z modułów, organizator zastrzega sobie możliwość zwiększenia liczby uczestników w drugim z modułów.
 2. O udziale w Programie decydować będzie kolejność zgłoszeń.
 3. Udział seniorów w Programie zakłada konieczność podpisania umowy oraz dokumentów związanych z udzieleniem zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji niniejszego Programu.
 4. Objęcie seniorów wsparciem sąsiedzkim lub wsparciem wolontariuszy wymagać będzie podpisania umów z wolontaiuszami/sąsiadami w zakresie sprawowanej opieki nad seniorem.
 5. Objęcie seniorów „teleopieką” wymagać będzie zawarcia umów w zakresie udzielonego wsparcia.
 6. Warunkiem skorzystania z modułu II Programu jest zdolność do obsługi opaski bezpieczeństwa.
 7. Program przewiduje sfinansowanie zakupu biletów MPK dla wolontariuszy/sąsiadów sprawujących opieką nad seniorami.
 8. W ramach Programu przewidziany jest także zwrot kosztów dojazdu własnym środkiem transportu wolontariusza do i z seniorem w kwocie nieprzekraczającej 200 zł miesięcznie w okresie sprawowania opieki nad seniorem.
DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.