Logo Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie

Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych

Dzienny Dom Pomocy dla Osób Niepełnosprawnych przy ul. E. Plater 13 w Olsztynie jest placówką o zasięgu lokalnym obejmującym miasto Olsztyn.

Uczestnikami Domu mogą być w szczególności:

  • Osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu, wymagające rehabilitacji;
  • Osoby przewlekle chore z wyłączeniem: osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym osób przewlekle psychicznie chorych, osób upośledzonych umysłowo, osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych oraz osób uzależnionych bądź nadużywających alkoholu;
  • Osoby starsze;
  • Osoby posiadające trudną sytuację materialną;
  • Osoby samotne.

Placówka zapewnia dzienny pobyt, a w tym:

- rehabilitację

- opiekę pielęgniarską

- terapię zajęciową,

- zajęcia kulturalne i rozrywkowe

- jeden posiłek – obiad w ramach obowiązujących norm żywieniowych.

Celem Domu jest tworzenie osobom kwalifikującym się do tej formy pomocy warunków do całodziennego pobytu z uwzględnieniem ich psychofizycznej sprawności, zapobieganiu wykluczeniu społecznemu, zagospodarowanie wolnego czasu, tworzenie możliwości do samorozwoju i rozwijania swoich zainteresowań oraz poprawa stanu zdrowia. W organizowaniu życia uczestników uwzględnia się ich potrzeby w zakresie podmiotowego traktowania, korzystania z posiłków w warunkach zbliżonych do domowych, aktywnego trybu życia, przełamywania izolacji i monotonii życia, zwłaszcza przez podtrzymywanie więzi z ludźmi z innych placówek i instytucji oraz rodziną, nawiązywanie kontaktów i przyjaźni.

 

Dane kontaktowe:

Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych

ul. Emilii Plater 13

10-582 Olsztyn

tel. 89 527 22 23

 

Osoby zainteresowane pobytem, proszone są o kontakt z pracownikami Zespołu Usług Instytucjonalnych przy ul. Wańkowicza 5 w Olsztynie.